Home / Monitoring vozidiel

Naša spoločnosť ponúka všetkým svojim klientom k zariadeniam profesionálne služby. K zaradeniam dodáme klientom prístup k serveru MMV-ONLINE , kde môžu sledovať aktuálnu polohu a pohyb vozidiel. Máme pre našich klientov pripravené dve možnosti. Prvá možnosť je, že si vyberú službu MMV ONLINE SIM. Táto služba je spoplatnená sumou 149,-SKK (4,95 EUR) bez DPH za jedno vozidlo/mesiac. Tento poplatok zahŕňa v sebe aj poplatok za SIM kartu Orange, na ktorej je aktivovaná služba data 5MB. Ak klient má vlastné SIM karty od svojho mobilného operátora, tak má možnosť vybrať službu MMV-ONLINE, ktorá je spoplatnená sumou 150,-SKK (4,98 EUR) bez DPH za jedno vozidlo/mesiac. V tomto prípade si klient hradí poplatok za dátovú komunikáciu sám.

MMV-ONLINE SIM 4,95 € (149,-SKK) bez DPH

MMV-ONLINE 4,98 € (150,-SKK) bez DPH