Home / Monitoring vozidiel Online

Systém je založený na princípe prenosu polohovej informácie poskytovanej globálnym navigačným systémom GPS z mobilnej jednotky na server. Komunikáciu zabezpečuje sieť GSM prostredníctvom správ SMS a dátového spojenia s možnosťou použitia GPRS. Klient môže sledovať polohu svojich vozidiel cez webrozhranie na adrese http://mmv.intervyt.net