Home / Monitoring vozidiel OFF line

Je to jednoduchá varianta, ktorá sa skladá z hardware „mobilná jednotka GPS“ a zo software „Kniha jázd“. Prístroj zaznamenáva na vymeniteľnú pamäťovú kartu, pomocou špeciáneho softwaru pohyb vozidla. Po jej vyňatí sú načítané pomocou čítačky do PC a v software Kniha jázd zpracované s databázou minimálne 35 tisíc dopravných uzlov ČR a SR.

V súčasnosti naša spoločnosť dodáva pre túto variantu certifikovaný výrobok GPS128Q, ktorý zabezpečí dokonalý prehľad o vozidlách vo Vašej firme a zároveň vždy načas automaticky vypracuje dokonalú Knihu Jázd. Po jednoduchej inštalácií zariadenia do vozidla sú na pamäťovú kartu podrobne zaznamenané všetky služobné aj súkromné jazdy. Koľko, kedy, kadiaľ a ako rýchlo sa jazdilo, zistíte po načítaní týchto záznamov do Knihy Jázd pre GPS. Výhodou GPS128Q je jednoduchá inštalácia, nulové prevádzkové náklady, prakticky neobmedzená kapacita pre záznamy a perfektne vypracovaná Kniha Jázd bez starostí.

Hlavnou úlohou zariadenia GPS128Q je záznam dôležitých parametrov trasy prechádzanej sledovaným vozidlom na pamäťovú kartu. Pri súčastných kapacitách MMC/SD kariet je možné na jednu kartu uložiť mesiace prevádzky vozidla. Z takýchto detailných údajov je neskôr možné generovať výstupy rôznych formátov pre vizuálnu analýzu trasy, vrátane evidencie Knihy jázd vo Vašej firme podľa platnej legislatívy. Stačí pripojiť napájacie napätie a vhodne umiestniť zariadenie. Pre spracovanie zaznamenaných údajov stačí vybrať pamäťovú kartu z jednotky, následne vložiť do klasickej čítačky pamäťových kariet na PC a previesť záznamy do Vašej elektronickej Knihy jázd, kde pre všekty vozidlá budú kedykoľvek k dispozícií podrobné štatistiky, sumarizované informácie, vizuálne záznamy na mapových podkladoch ako aj komplexné tlačové výstupy plne nahradzujúce ručne evidované knihy jázd. Záznam a prehliadanie ciest je základnou možnosťou využitia GPS128Q. Stačí vložiť pamäťovú kartu na ktorej budú postupne vznikať súbory so záznamom prehľadne označené dátumovým indexom. Tieto je následne možné prezerať napríklad v aplikácí Google Earth – trojrozmernej mape sveta, ktorú užívateľom zdarma ponúka spoločnosť Google, alebo na Google Maps, ktorá je bezplatná služba spoločnosti Google. Gmaps umožňujú zobrazovať aktuálne mapové podklady celého sveta vo vynikajúcej kvalite v prostredí Webového prehliadača.

Kniha Jázd

V prostredí programu Kniha Jázd pre GPS je taktiež možná zbežná kontrola prejdenej trasy na mapových podkladoch. Každý zaznamenaný údaj o polohe obsahuje tiež záznam o čase, dátume, rýchlosti, kurze, nadmorskej výške, kvalite GPS signálu a iné. Základné údaje (čas, dátum a rýchlosť) sa v bubline zobrazia pri presunutí kurzoru myši na lubovoľné miesto trasy na mape. V základnej verzí je KJ dodávaný s mapovými podkladmi ČR a SR, k dispozící je tiež verzia a mapami Európy.